دوره آموزشی تخصصی بارتندینگ { طعم سازی و طعم شناسی}

مدرس دوره : «بردیا تهمتن ماد»


• ترکیب طعم های مختلف برای ایجاد یک رسپی خاص نوشیدنی ،نیاز به شناخت المان های گوناگونی دارد.
دوره تخصصی بارتندینگ  این امکان را برای شما فراهم می‌کند که بتوانید با درک درستی از دنیای شگفت انگیز طعم ها، ترکیب هایی خاص و منحصر به فرد، را تجربه کنید.

از مهم ترین سر فصل های این دوره :
• تعریف بارتندر و بارتندینگ
• ابزارشناسی
• اصول و تعاریف گارنیش
• شیک،اسموتی
• طراحی نوشیدنی اکونومی
• اصول سیروپ سازی
• شناخت نوشیدنی های ملل

و ...

021-28423181-2

کلیک کنید