یکی از ابزار هایی که می تواند کیفیت زیادی در عصاره گیری و حتی دم آوری در روش های  ریزشی داشته باشد نیدل است .

 در حین آسیاب شدن قهوه مقدار بسیار زیادی از سابه ها به هم میچسبند و باعث ایجاد توده هایی می شوند که این توده ها حتی با لولر و تمپر هم از بین نمی روند . 

توصیه می کنیم با استفاده از نیدل کاملا داخل قهوه را از وجود این توده ها خالی کنید و سابه را یکدست کنید تا دم آوری و عصاره گیری یکنواخت و با کیفیت تری داشته باشید . فرقی نمی کند از چه روشی برای تهیه قهوه استفاده می کنید . عبور غیر یکنواخت آب و عصاره گیری نا منظم کیفیت قهوه را کاهش می دهد و بهتر است نیدل این موضوع را برای شما حل کند . 

اینکه از چه مدل نیدلی استفاده کنید مهم نیست مهم آماده سازی درست برای یک عصاره گیری استاندارد می باشد .

استفاده نکردن از نیدل مشکلی ندارد و ممکن است باز هم عصاره گیری خوبی انجام شود اما قطعا استفاده از چنین ابزار هایی کمک زیادی در کیفیت قهوه ی تهیه شده خواهد داشت . 

نکته : برای اینکه راحت تر از نیدل استفاده کنید بهتر است فانل داخل سبد پورتافیلتر قرار گرفته باشد .

برای تهیه نیدل می توانید از " این لینک" اقدام کنید