قهوه زنجبیلی

ترکیب قهوه با زنجبیل

/gingercoffee

برای کسانی که اسپرسوی خالی را دوست ندارند