ترازو باریستا


اگر می خواهید قهوه ای که دم آوری یا عصاره گیری می کنید همیشه در یک خط کیفیتی باشد باید به وزن سابه ، وزن قهوه ی دم آوری شده و بازه ی زمانی دم آوری توجه زیادی داشته باشید . بهترین ابزاری که به شما پیشنهاد می شود ترازوهای مخصوص باریستا می باشد . 


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی