جذوه


قهوه جوش رو گازی که به آن جذوه هم گفته می شود . از این ابزار برای تهیه قهوه ترک ، قهوه یونانی و گرم کردن شیر و هات چاکلت استفاده می شودکمی صبر کنید...

دسته‌بندی