فانل قهوه


کاربرد فانل قهوه

فانل قهوه

وقتی می‌خواهیم قهوه را از آسیاب دستی قهوه یا آسیاب برقی وارد سبد پورتافیلتر کنیم احتمال اینکه مقدار زیادی از سابه قهوه به بیرون از سبد ریخته شود زیاد است. به همین دلیل از فانل استفاده می‌کنیم تا به خوبی پودر قهوه را به داخل سبد هدایت کند .

همچنین وقتی می‌خواهیم از نیدل قهوه استفاده کنیم بهتر است ابتدا فانل را روی سبد قرار دهیم و سپس با استفاده از نیدل ، بسترسازی قهوه را انجام دهیم .


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی