آلزایمر

اسپرسو راهی برای جلوگیری از آلزایمر

/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1

یک مطالعه انجام‌شده توسط دانشگاه ورونا در ایتالیا نشان داده است که نوشیدن یک فنجان اسپرسو حتی ممکن است از بروز بیماری آلزایمر جلوگیری کند.