فیلتر قهوه

انواع فیلتر های قهوه ساز

/filtercoffee1

فیلتر کاغذی قهوه بهتر است یا فلزی ؟