قهوه جز گیاهان گلدار از خانواده ی روناسیان می باشد.

این گیاه شامل تعداد زیادی گونه ی درخت و بوته های گرمسیری می باشد. ارتفاع درختان قهوه از درختچه های کوچک به درخت های 10 متری میرسد البته اکثر پرورش دهنده ها اجازه نمی دهند درخت تا این مقدار رشد کند و با هرس کاری از رشد بی رویه درخت جلوگیری می کنند.

  • آب و هوای مناسب برای رشد قهوه

سرما بزرگترین عامل جلوگیری از پرورش گیاه قهوه می باشد.سرما زدگی می تواند کل بار سالیانه یک منطقه را نابود کند. جنس خاک ، میزان نور خورشید در طول روز ، میزان بارندگی و گرمای مناسب برای پرورش درخت قهوه بیشترین تاثیر را دارند.

  • کمربند قهوه Coffee Belt

درختان قهوه بیشتر در نواحی از کره زمین رشد می کنند که بر روی ( کمربند قهوه) قرار گرفته است .محدوده ی این کمربند که دور کره ی زمین را گرفته است نزدیک خط استوا قرار می گیرد. قسمت هایی از آسیا آمریکا و آفریقا در این محدوده قرار می گیرند.

  • کشت بذر تا مرحله درخت

 نهال های قهوه ابتدا در گلخانه ها پرورش داده می شوند. در مرحله بذرها را داخل گلدان های کوچک قرار می دهند و حدود ۸ هفته صبر میکنند تا شروع به جوانه زنی کنند به طوری که ساقه کوچکی به وجود می آید و در حدود ۱۲ ماه بعد آنها را در گلدان های اصلی قرار می دهد .

وقتی آنها تبدیل به نهال های قابل کاشت شده باشند به مزرعه ی اصلی منتقل می شوند .این مرحله نقش زیادی در طول عمر درخت ، کیفیت و بار سالیانه آن دارد .

  • ارتفاع از سطح دریا

درخت عربیکا در ارتفاع حدود ۸۰۰  تا ۱۹۰۰ متر بالاتر از سطح دریا رشد می کند.

 درخت  ربوستا در ارتفاع حدود ۹۰۰ متر بالاتر از سطح دریا رشد می کند.