همان طور که میدانید دانه ی سبز به در حالت طبیعی هیچ طعم و مزه ی خاصی ندارد. با شروع مرحله ی رُست و حرارت کنترل شده تغییراتی در دانه به وجود می آید و دانه را آماده ی استفاده می کند .

دانه ی سبز قهوه / رست روشن/رست متوسط/رست تیره

در این مرحله می توان دانه ی سبز را با توجه به نوع دانه و اینکه دانه برای چه روشی قرار هست استفاده شود برشته می کنند.

در ویدئوی زیر در چند ثانیه مشاهده می کنید حرارت چه تغییراتی را برای دانه ی سبز به وجود می آورد