اسپرسو نوشیدنی با حجم کم ، غلظت بالا و انرژی زیاد است. در واقع اسپرسو عصاره ی غلیظ دانه های قهوه می باشد که قبل از عصاره گیری با آسیاب به پودر قهوه تبدیل می شوند.

برای رسیدن به این غلظت نیاز به دستگاه اسپرسو می باشد تا جریان آب را با فشار زیاد از بین سابه قهوه عبور دهد و نتیجه شود یک اسپرسوی ایده آل

اما اسپرسو تعریف و استاندارد هایی دارد که به آن اشاره می کنیم.

اگر سابه ی درون پورتا فیلتر برای مثال 18 گرم باشد در بهترین حالت باید دو تا سه برابر وزن آن عصاره گیری شود.

یعنی 36 تا حدود 50 گرم 

این میزان عصاره گیری در بهترین حالت از 20 تا 30 ثانیه باید طول بکشد.