اسپرسو

قهوه ای غلیظ در فنجان های کوچک که اوایل قرن بیست در کشور ایتالیا ابداع شد.

روش عصاره گیری اسپرسو بدین شکل است که آب داغ با فشار زیاد از قهوه های فشرده شده ی درون سبد پورتا فیلتر عبور کرده و عصاره ی قهوه را از حفره های زیر پورتا فیلتر به داخل فنجان هدایت می کند.

اسپرسو نوشیدنی با حجم کم ولی بسیار غلیظ می باشد.

بعضی اجزای اسپرسوساز خانگی که از آنها شناخت کافی را داشته باشیم


1.هد گروپ

2.نازل بخار

3.دکمه ها و اجزای شروع و پایان عصاره گیری و فوم گیری

4.پورتا فیلتر 

5.سبد پورتا فیلتر

6.تمپر

7.مخزن آب