1 . اولین عصاره گیری را دور بریزید ، ممکن است در اولین عصاره گیری به طعم مورد نظر نرسید ، از طرفی موکاپات یک وسیله فلزی است و برای آماده شدن ابزار بهتر است اولین قهوه ی تهیه شده را دور بریزید . هر چه تعداد استفاده از موکاپات بیشتر می شود به مرور شاهد بهبود روند کیفیت در طعم و عصاره گیری خواهید بود .

اولین عصاره گیری با موکاپات را دور بریزید

2 .بعد از اولین عصاره گیری نیم ساعت صبر کنید و بعد موکاپات را شستشو دهید . با این کار طعم فلزی موکاپات در اولین عصاره گیری کاملا از بین می برد و می توانید در دفعات بعدی طعمی خالص را داشته باشید .

بعد از اولین عصاره گیری نیم ساعت صبر کنید بعد موکاپات را شستشو دهید

3 . از مواد شوینده برای شستشوی موکاپات استفاده نکنید . بهترین راه شستشو استفاده از آب خالی با دست یا یک ابر می باشد .

برای شستن موکاپات از مایع ظرفشویی استفاده نکنید

4 . از ماشین ظرفشویی برای شستن موکاپات استفاده نکنید ! حتی یک بار انجام این کار هم باعث می شود موکاپات به طور کامل کیفیت و حتی ظاهر اصلی خود را از دست بدهد .

برای شستن موکاپات از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید

5 .موکاپات را از طریق دسته باز و بسته نکنید زیرا احتمال شکستن دسته بسیار زیاد است . برای باز و بسته کردن دو قسمت اصلی موکاپات بهتر است این کار را از طریق بدنه ی اصلی انجام دهید .

برای باز و بسته کردن موکاپات به دسته فشار وارد نکنید و این کار را از طریق بدنه انجام دهید

6 . از شعله ی متوسط استفاده کنید . شعله ی خیلی کم باعث کم بودن فشار داخل مخزن و در نتیجه عصاره گیری ضعیف خواهد شد . همچنین شعله زیاد ( در حالتی که میزان شعله از قطر مخزن بیشتر باشد) باعث عصاره گیری سریع طعم سوختگی و در بعضی مواقع خرابی موکاپات خواهد شد . مثل آب شدن دسته

موکاپات را روی شعله ی متوسط قرار دهید