همانطور که می دانید درصد بالاتری از قهوه ی تهیه شده را آب تشکیل می دهد به طوری که اگر از بهترین و باکیفیت ترین دانه های قهوه در جهان استفاده کنید ولی آب مناسب نباشد کیفیت نهایی قهوه هم بسیار ضعیف خواهد بود 

  • TDS چیست؟

TDS مخفف کلمه ی Total Dissolved Solids می باشد به معنی ( کل ذرات جامد حل شده ) TDS معمولا بر حسب ppm اندازه گیری می شود.منظور از مواد جامد حل شده در آب موادی ارگانیک یا غیر ارگانیک می باشد

مثال : منیزیم و کلسیم

  • تاثیر tds در دم آوری

اگر میزان tds آب بیش از حد پایین باشد مواد بسیار بالایی از قهوه را در خود حل می کند و در نتیجه قهوه ی ما طعم بسیار تلخ و بد مزه ای خواهد داشت و برعکس اگر tds آب بیش از حد بالا باشد مواد خیلی کمتری از قهوه ی آسیاب شده را در خود حل می کند و در نتیجه قهوه بدون مزه و عطر و طعم خاصی خواهد بود.

بهترین بازه ی عددی tds بین 90 تا 150 ppm می باشد که انتخاب با توجه به روش دم آوری و نوع دانه در این بازه بالا و پایین می رود.

برای اندازه گیری tds از وسیله ای به اسم رفرکتومتر  استفاده می شود که حتما در ادامه به آن می پردازیم.