بعضی افراد برای اینکه هزینه ی کمتری برای خرید قهوه پرداخت کنند اسرار به اندازه ی آسیاب خاصی دارند که با هر دو وسیله دم آوری قابل استفاده باشد(فرنچ پرس و دستگاه اسپرسو) 

متاسفانه خیلی اوقات هم این کوتاهی از سمت فروشنده صورت گرفته و مصرف کننده نه ازفرنچ پرس لذت نوشیدن را می برد نه از دستگاه اسپرسو درست عصاره گیری می کند.

علت :

هر وسیله ی دم آوری یک درجه ی آسیاب را شامل می شود و بعضی وسیله ها در یک گروه از لحاظ ریزی یا درشتی سابه ی قهوه قرار می گیرند.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید .

برای مثال : قهوه ی آسیاب شده برای فرنچ پرس در ردیف درجه ی درشت قرار می گیرد و قهوه ی آسیاب شده برای دستگاه اسپرسوی خانگی در ردیف ریز قرار گرفته است.

فرض می کنیم دانه ی انتخاب شده یکی از دانه های کلمبیا است .اگر این دانه برای فرنچ پرس (درشت) آسیاب شده باشد به هیچ وجه برای دستگاه اسپرسو مناسب نیست و قهوه ی ضعیف و بدی را در دستگاه اسپرسو برای ما عصاره گیری می کند برعکس این موضوع هم برای فرنچ پرس وجوددارد.

پس انتخاب یک قهوه ی مناسب در کنار سابه ی آسیاب شده ی مناسب، نوشیدنی خیلی بهتری را برای ما همراه خواهد داشت. با شناخت نوع درجه های آسیاب و اینکه کدام درجه مخصوص کدام ابزار دم آوری و عصاره گیری است همیشه قهوه ی استانداردی را برای خود آماده می کنیم.