قهوه هایی که در ارتفاع بالا پرورش داده و کشت می شوند معمولا کیفیت بسیار بالاتری از لحاظ شیرینی ، پیچیدگی طعمی و عطری دارند و می توان ارتفاع بالاتر از سطح دریا را یک امتیاز برای درخت و میوه ی قهوه دانست.

ارتفاع بالاتر از 1500 متر را ارتفاع زیاد و مناسب برای کشت و ارتفاع زیر این عدد را ارتفاع کم برای کشت قهوه می دانند.

هر قدر ارتفاع بالاتر باشد احتمال بالا رفتن کیفیت محصول نیز بیشتر است

در ارتفاع بالا دما کمتر و خنک تر است به همین دلیل سرعت رشد گیاه هم کمتر می شود و از طرفی رسیدن به زمان چیدن محصول نیز بیشتر طول می کشد ، در نتیجه زمان بیشتر میتواند دانه ای با ویژگی های بهتر و پیچیده تر را به همراه داشته باشد .

دمای زیاد می تواند سرعت رشد را زیاد و میوه ای معمولی را به همراه داشته باشد

همچنین در ارتفاع بالاتر ودمای پایین تر احتمال آسیب های آفتی و قارچی هم کمتر می شود ، چون معمولا هوای خنک برای افزایش آفت ها و قارچ ها مناسب نیست.

آفت ها حشرات مضر و قارچ ها در مناطقی با ارتفاع زیاد کمتر رشد می کنند

البته دمای بیش از حد خنک هم برای رشد قهوه مناسب نیست . بهترین دما برای رشد قهوه 17 تا 26 درجه سانتی گراد می باشد . البته این مقدار می تواند با توجه به نوع خاک و شرایط جغرافیایی تغییر هم داشته باشد . اما در کل درختان قهوه هر چقدر کمتر یا بیشتر از این دما را تجربه کنند احتمال ضعیف بودن کیفیت محصول نیز بیشتر می شود .